Elektroterapija

Sve vrste struja (TENS, Galvan – elektroforeza leka, Interferentne struje, Dijadinamičke struje)

* TENS – Svojim mehanizmom dejstva – elektronervnom stimulacijom, izaziva veoma pozitivan efekat na bol (kupiranje bola) i ima veliku primenu kod neuralgija. Koristi se kod sledećih oboljenja: neuralgije, neuritisi, periartritis, epikondilitis, cervikalni i lumbalni sindrom, artroze i artritisi u fazi jakih bolova…
* GALVAN – Elektroforeza leka – Ove struje izazivaju pozitivne efekte na organizam kao što su: bolja prokrvljenost, smanjenje bola, bolja ishrana tkiva, smanjenje otoka… . Koristi se kod perifernih paraliza i pareza, bursitisa, tendinitisa, entenzopatije, distrofije, hematoma, Rejno sindroma…

* DIJADINAMIČKE STRUJE – Veoma efikasna terapija kod bolnih stanja jer izaziva odličnu prokrvljenost, blokira bol, smanjuje kožni otpor… . Koristi se kod neuralgija, neuritisa, radikulopatija, herpes zostera, migrene, cervikalnog i lumbalnog sindroma, kontuzije, distorzije zglobova…
* INTERFERENTNE STRUJE – Ove struje su veoma aktivne kod problema sa otocima -poboljšavaju cirkulaciju krvi i limfe i resorpciju otoka. Pospešuju zarastanje kostiju i oporavak nerava. Koriste se kod stanja posla luksacija, distorzija, fraktura, kontraktura, zatim kod reumatoidnog artritisa, a nkilozirajućeg spondilitisa…